- Hiện nay tôi có một số tiền nhàn rỗi, nhiều người biết và muốn vay của tôi để làm ăn với lãi suất cao. Tôi rất muốn cho vay vì lãi suất mà họ đưa ra cao hơn lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, nếu cho vay với lãi suất như vậy thì có bị xem là cho vay nặng lãi không. Pháp luật quy định tội cho vay nặng lãi như thế nào? (Hoàng Văn Thành, Long An)

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trao đổi như sau: Theo Điều 476 Bộ luật Dân sự quy định lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ. Điều 163 Bộ luật Hình sự quy định người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Như vậy, căn cứ theo như ông trình bày thì việc cho vay này chắc chắn với lãi suất cao hơn lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố. Vì vậy, để tránh việc vi phạm pháp luật mà vẫn có lợi cho gia đình thì ông nên căn cứ vào các quy định nêu trên để có cách thực hiện việc cho vay một cách hiệu quả nhất. Hà My thực hiện