Các chuyên gia cho rằng, hành vi rút tiền mặt vay nóng từ thẻ tín dụng để chiếm dụng vốn từ ngân hàng đang làm méo mó thị trường tài chính.

Cho vay nong bang the tin dung gay gia tang no xau - Anh 1