Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành liên quan đến cán bộ có khuyết điểm chưa đến mức phải cách chức nhưng mất uy tín, năng lực công tác yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản (ngày 25/10/2016) yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm để xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân, tập thể có vi phạm trong quá trình xét giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp trên địa bàn xã Hành Dũng đã được UBND huyện kết luận trước đây và tại Kết luận số 1948 ngày 25/4/2016 và Kết luận số 6040 ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh mà chưa xử lý hoặc đã xử lý mà chưa đầy đủ. Đối với những cán bộ, công chức là đảng viên đã nghỉ hưu thì kiến nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét theo quy định về xử lý đảng viên có vi phạm. Chỉ đạo xem xét cụ thể những cán bộ có khuyết điểm, tuy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật cách chức nhưng mất uy tín trong nhân dân, năng lực công tác yếu thì cho từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm; luân chuyển những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín cao để giữ vị trí chủ chốt của chính quyền xã Hành Dũng.

Ông Nguyễn Tải, nguyên Chủ tịch UBND xã, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, nay đã nghỉ hưu:

Năm 2008, các sai phạm liên quan đến 6 lô đất ở khu dân cư Soi Dâu đã được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành kết luận, xử lý. Ông Nguyễn Tải cũng đã nhận được đầy đủ các văn bản có liên quan nhưng không khắc phục hậu quả mà vẫn cố tình chuyển nhượng 2 lô đất đã nhờ ông Trần Ngọc Vinh và ông Hồ Sùng đứng tên cho người khác vào năm 2010, dẫn đến nay không khắc phục được triệt để hậu quả của vi phạm trước đây.

Vào các năm 2002, 2003 là người chịu trách nhiệm trực tiếp việc chỉ đạo lập kế hoạch giao đất, thực hiện xét, đề nghị UBND huyện quyết định giao đất và cấp GCNQSDĐ trong 3 đợt (liên kết với Công ty TNHH Mỹ Yên) nhưng quá trình thực hiện có nhiều sai sót, vi phạm pháp luật đã được thanh tra, kết luận rõ tại các Kết luận số 214 ngày 28/5/2009, số 1297 ngày 29/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và Kết luận số 1948 ngày 25/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch UBND xã để xét, giao cho bản thân 4 thửa đất lâm nghiệp với tổng diện tích 208.390m2 (gồm các thửa 15/20.000m 2 , 26/30.000m 2 , 74/108.390m 2 , 90/10.000m 2 thuộc tờ bản đồ số 12 xã Hành Dũng) trái với quy định pháp luật về đối tượng giao đất. Các thửa đất này qua thanh tra kết luận sai đối tượng, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất.

Vào năm 2003, ông Nguyễn Tải, với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng chịu trách nhiệm trực tiếp việc chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức phân bổ đất rừng 388 trái với quy định pháp luật đất đai (Kế hoạch số 05/KH-UB ngày 10/7/2003): Không lấy ý kiến nhân dân khi lập kế hoạch, không trình UBND huyện phê duyệt; chủ trương tổ chức đấu giá đất để giao đất trái thẩm quyền; chủ trương thu tiền để xét giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng không đúng thẩm quyền. Chủ trì tổ chức họp xét thu tiền để giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng không đúng thẩm quyền (gồm 2 biên bản lập ngày 10/10/2003, 1 biên bản lập ngày 18/11/2003).

Ông Võ Công Uẩn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch HĐND xã, nguyên Chủ tịch UBND xã, nay đã nghỉ hưu:

Năm 2006, ông Võ Công Uẩn là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng nhưng đã xét giao cho ông Nguyễn Bường 1 lô đất ở số 41, số thửa 2049, diện tích 125m 2 , tờ bản đồ số 9 xã Hành Dũng trong khi ông Nguyễn Bường đã có đất ở, nhà ở riêng là không đúng quy định. Xét giao cho 4 cán bộ đang công tác tại UBND xã Hành Dũng là các ông Hồ Sùng, Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Ngọc Vinh, Nguyễn Trung Bộ mỗi người 1 lô đất ở (mỗi lô 125m 2 ) ở khu dân cư Soi Dâu trong khi những người này không đủ điều kiện được xét giao đất ở theo quy định pháp luật.

Năm 2001, với tư cách là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hành Dũng, ông Võ Công Uẩn đã không lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với UBND xã trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, ký ban hành Nghị quyết số 06 ngày 1/11/2001 có nhiều nội dung không phù hợp, trái quy định pháp luật đất đai.

Từ tháng 7/2004, với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng chịu trách nhiệm trực tiếp việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương nhưng đã chỉ đạo thực hiện việc phân bổ đất rừng 388 trên địa bàn xã trái quy định pháp luật, cụ thể: Từ năm 2005 - 2007 đã SDĐ rừng 388 thuộc quỹ đất 5% của UBND xã cho các tổ chức, cá nhân thuê, mượn và thu tiền trái quy định.

Năm 2005, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mượn sử dụng 1 thửa đất rừng 388 diện tích 1 ha của UBND xã, nhưng sau đó bàn cho ông Trần Việt Hùng để hưởng lợi trái pháp luật số tiền 15.000.000 đồng. Sau khi có Kết luận thanh tra số 214 ngày 28/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện, ông Uẩn không tự giác khắc phục hậu quả, để đến nay ông Trần Việt Hùng vẫn đang SDĐ, gây khó khăn cho việc xử lý.

Chủ trì tổ chức họp xét thu tiền để giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng không đúng thẩm quyền (các biên bản ngày 20/8/2004 và ngày 27/8/2004).

Tổ chức đấu giá đất để giao đất lâm nghiệp trái thẩm quyền.

Không thực hiện các biện pháp khắc phục các thiếu sót, vi phạm liên quan đến phân bổ đất rừng 388 đã được UBKT Huyện ủy kết luận tại Thông báo số 34 ngày 11/7/2007 và Chủ tịch UBND huyện kết luận tại Thông bảo số 91 ngày 26/12/2007, để kéo dài đến nay khiến việc xử lý khắc phục hậu quả càng khó khăn, phức tạp.

Ông Nguyễn Tấn Thành, nguyên cán bộ địa chính xã, nay đã nghỉ việc:

Năm 2006, ông Nguyễn Tấn Thành với tư cách là công chức địa chính xã Hành Dũng nhưng đã tham mưu trong việc xét giao cho ông Nguyễn Bường 1 lô đất ở số 41, số thửa 2049, diện tích 125m 2 , tờ bản đồ số 9 xã Hành Dũng trong khi đã có đất ở, nhà ở riêng là không đúng quy định. Tham mưu trong xét giao cho 4 cán bộ đang công tác tại UBND xã Hành Dũng là các ông Hồ Sùng, Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Ngọc Vinh, Nguyễn Trung Bộ mỗi người 1 lô đất ở (mỗi lô 125m 2 ) ở khu dân cư Soi Dâu trong khi những người này không đủ điều kiện được xét giao đất ở theo quy định pháp luật.

Vào các năm 2002, 2003, với tư cách là cán bộ địa chính xã nhưng ông Nguyễn Tấn Thành đã không làm đúng quy định pháp luật trong tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Hành Dũng chỉ đạo lập kế hoạch giao đất, thực hiện xét, đề nghị UBND huyện quyết định giao đất và cấp GCNQSDĐ cho 78 hộ, với diện tích 678,55 ha vào năm 2002 - 2003 trong 3 đợt có nhiều sai sót, vi phạm pháp luật đã được thanh tra, kết luận rõ tại Kết luận số 214 ngày 28/5/2009, số 1297 ngày 29/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và Kết luận số 1948 ngày 25/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, bản thân ông Nguyễn Tấn Thành là cán bộ địa chính xã Hành Dũng có điều kiện nắm chắc và hiểu rõ chính sách pháp luật về đất đai nhưng cố tình gian dối trong lập hồ sơ xin chính quyền giao đất cho mình (4 thửa với tổng diện tích 21,9ha) trong khi hộ của ông (do mẹ ông làm chủ hộ) đã được Nhà nước xét giao đất với diện tích tương đối lớn (29,24ha).

Từ năm 2003 - 2007, với tư cách là cán bộ địa chính, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu quản lý Nhà nước về đất đai cho UBND xã, Chủ tịch UBND xã nhưng ông Nguyễn Tấn Thành đã: Tham mưu cho UBND xã Hành Dũng lập kế hoạch SDĐ rừng 388 thuộc quỹ đất 5% của UBND xã cho các tổ chức, cá nhân thuê, mượn và thu tiền trái quy định; tham mưu thực hiện đấu giá đất rừng 388 cho các hộ, cá nhân trái thẩm quyền. Không tham mưu thực hiện các biện pháp khắc phục các thiếu sót, vi phạm liên quan đến phân bổ đất rừng 388 đã được UBKT Huyện ủy kết luận tại Thông báo số 34 ngày 11/7/2007 và Chủ tịch UBND huyện kết luận tại Thông báo số 91 ngày 26/12/2007, để kéo dài khiến việc xử lý khắc phục hậu quả càng khó khăn, phức tạp.

Lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để được UBND xã Hành Dũng cho mượn đất rừng 388 (diện tích 10.794m 2 thửa 1008, tờ bản đồ số 3; thuộc đất quy hoạch làm nghĩa địa, bãi rác của xã trong số diện tích đất 5%) nhưng lại để cho doanh nghiệp khai thác đất làm đường giao thông, sau đó tiếp tục cho thuê và bán đất này cho người khác để thu lợi với số tiền 20 triệu đồng.

Ông Trịnh Văn Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, nay là Bí thư Đảng ủy xã:

Năm 2005, với tư cách là Phó Chủ tịch UBND xã, ông Minh đã lợi dụng chức quyền để được UBND xã cho thuê 1 thửa đất rừng 388, diện tích 1 ha nhưng không sử dụng mà bán cho ông Trần Việt Hùng ngay trong năm 2005 để hưởng lợi với giá tiền 15.000.000 đồng. Sau khi có Kết luận thanh tra số 214 ngày 28/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện, ông Minh không tự giác khắc phục hậu quả, để đến nay ông Trần Việt Hùng vẫn đang SDĐ, gây khó khăn cho việc xử lý.

Ông Trần Ngọc Vinh, nguyên cán bộ tư pháp xã, hiện nay là công chức UBND xã Hành Dũng

Ông Vinh không thuộc đối tượng để được giao đất nhưng lại nhận đứng tên thay cho ông Nguyễn Tải để tạo điều kiện cho ông Tải thu gom đất không đúng quy định, đã được thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy từ năm 2008. Biết rõ việc đứng tên thay là sai, biết rõ việc giao đất ở cho mình là không đúng đối tượng nhưng không tự giác khắc phục mà vẫn giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông Tải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất cho người khác, để đến nay không xử lý thu hồi được.

Ông Hồ Sùng, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên xã, hiện là cán bộ bán chuyên trách UBND xã Hành Dũng

Ông Sùng không thuộc đối tượng để được giao đất nhưng lại nhận đứng tên thay cho ông Nguyễn Tải để tạo điều kiện cho ông Tải thu gom đất không đúng quy định, đã được thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy từ năm 2008. Biết rõ việc đứng tên thay là sai, biết rõ việc giao đất ở cho mình là không đúng đối tượng nhưng không tự giác khắc phục mà vẫn giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông Tải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất cho người khác, để đến nay không xử lý thu hồi được.

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2008 - 2010 mà trực tiếp là của các ông, bà

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thị Thúy Nga (nay đã nghỉ hưu): Ký quyết định giao 6 lô đất khu dân cư Soi Dâu không đúng đối tượng; không chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật đất đai đối với 6 lô đất khu dân cư Soi Dâu sau khi có kết luận của UBKT Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy là giao đất không đúng đối tượng, để kéo dài đến năm 2010 ông Tải chuyển nhượng 2 lô đến nay không thu hồi được.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Lưu Minh Đức (nay đã nghỉ hưu), đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Tải do UBKT Huyện ủy bàn giao nhưng không báo cáo, kết luận điều tra để xử lý theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Hàn Ngọc