Nếu bạn có nhà hoặc phòng trống mà lại bỏ không thì thật phí, nhất là khi ngôi nhà đó nằm ở trung tâm các thành phố lớn. Hãy cho thuê, bạn sẽ kiếm được những món tiền kha khá.