Theo Nghị quyết mới về tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam được Quốc hội thông qua, các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ sẽ không thể được duy trì mà phải chịu phá sản.

Cho phep pha san doanh nghiep nha nuoc: Quyet liet tai co cau nen kinh te - Anh 1

Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành với hơn 80% số phiếu thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế thời gian tới, trong đó chính thức cho phép xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ. Đồng thời, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường sẽ bị xem xét phá sản theo quy định về phá sản doanh nghiệp.

Chính phủ đã nhiều lần đề cập về vấn đề này nhưng Nghị quyết mới được đưa ra cho thấy Việt Nam đang thực sự bước vào giai đoạn quyết liệt trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước. PGS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết: "Khi đã thành Nghị quyết được Quốc hội thông qua, điều đó sẽ trở thành cơ sở để giám sát, buộc cơ quan Chính phủ tìm mọi giải pháp để xử lý triệt để, không thể để yên tình trạng doanh nghiệp nhà nước khó khăn".

Tuy nhiên, PGS.TS Hoàng Văn Cường cũng nhận định: "Quyết định chính thức cho phép phá sản có tác động hai mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, chúng ta giải quyết được các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, hoạt động không hiệu quả để tránh gây cản trở quá trình phát triển của các doanh nghiệp khác. Còn về mặt tiêu cực, điều đó gây ảnh hưởng đến tâm lý của doanh nghiệp, có thể tạo ra sự xáo trộn đối với cán bộ công nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp đó".