Thời hạn xả thải là 6 tháng, lưu lượng xả trung bình 2.250 m3/ngày đêm.

Cho phep Loc hoa dau Nghi Son xa thai ra bien - Anh 1

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cấp giấy phép cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (khu kinh tế Nghi Sơn, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xả tổng cộng 241.428 m 3 nước thải từ hoạt động thử thủy lực, súc rửa đường ống công nghệ trong nhà máy (không sử dụng hóa chất) và nước từ phân xưởng khử khoáng trong giai đoạn thi công xây dựng tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào vùng nước biển ven bờ xã Hải Yến (H.Tĩnh Gia).

Thời hạn xả thải là 6 tháng, lưu lượng xả trung bình 2.250 m 3 /ngày đêm.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn phải lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải, nếu đạt giới hạn cho phép theo quy định và Sở TN-MT Thanh Hóa kiểm tra, xác nhận thì mới được xả thải; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt theo quy chuẩn và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với BQL khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND H.Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải ra nguồn nước tiếp nhận, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Minh Hải