Ngày 3.9.2016, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh có văn bản số 2941 quy định thời gian thực hiện lộ trình ngưng hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và đưa ra biện pháp cấm đoán: “ Không cho phép giáo viên dạy học sinh mà mình dạy chính khóa trong bất cứ trường hợp nào; xử lý ở mức cao nhất nếu giáo viên vi phạm”.

Cho phep day them - hoc them tu nguyen trong nha truong la quyet dinh hop tinh va hop ly - Anh 1

Việc dạy thêm, học thêm tổ chức trong nhà trường có hạn chế được tình trạng "dạy chui" (Ảnh minh họa Interrnet)

Tuy nhiên sau hơn một tháng thực hiện, ngày 12.10.2016, UBND TP.Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố, theo đó: “Công tác dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn Thành phố phải thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc dạy thêm, học thêm tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh; các trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh”.

Vì sao TP.Hồ Chí Minh không thể “cấm” được dạy thêm, học thêm trong nhà trường? Được biết, trong buổi họp báo ngày 4.9.2016 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định: “Dạy thêm, học thêm là nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và cấm dạy thêm phải hiểu là cấm dạy thêm tràn lan hay những hành vi trái quy định như đưa nội dung chính khóa vào giờ dạy thêm”.

Còn Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16.5.2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ( gọi tắt là Thông tư 17) quy định : “ Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập tổ chức ”; Nghĩa là Bộ GD& ĐT cho phép các trường phổ thông công lập được tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Đó là một trong những lý do mà ngành GD&ĐT Thành phố không thể “cấm”, khi hoạt động dạy thêm, học thêm được tổ chức đúng với Thông tư 17.

So với dạy thêm, học thêm ở các Trung tâm bên ngoài nhà trường; thì dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường sẽ tốt hơn nhiều, bởi những lý do sau: Khi học thêm tại trường, ngoài cơ sở vật chất đầy đủ, học sinh học thêm thực hiện nội quy nhà trường như học chính khóa, nền nếp học tập được duy trì; kết quả học tập được nhà trường theo dõi chặt chẽ; cha mẹ học sinh sẽ yên tâm hơn.

So với các Trung tâm bên ngoài nhà trường thì việc tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ tốt hơn; do hiệu trưởng trường phổ thông được quy định trách nhiệm cụ thể ở điều 19 Thông tư 17; mặt khác việc thu và quản lý tiền học thêm được thực hiện đúng theo điều 7 Thông tư 17.

Chỉ có trường phổ thông mới có thể sắp xếp các lớp học thêm đúng với trình độ học lực của học sinh, ( Quy định ở điều 3 của Thông tư 17), trên cơ sở kết quả xếp loại học kỳ và cả năm của học sinh. Cũng chỉ có trường phổ thông mới có thể thực hiện tốt được yêu cầu đối với giáo viên dạy thêm, đó là: “ Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa” .( Quy định ở điều 3 của Thông tư 17), trên cơ sở hồ sơ kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng và Tổ chuyên môn.

Mặt khác, khi học sinh có nhu cầu học thêm với thầy cô đang dạy trong trường, tự nguyện xin học và được gia đình đồng ý (Quy định ở điểm 3 điều 3 Thông tư 17), thì nhà trường không thể bỏ mặc để học sinh ra học ở các Trung tâm bên ngoài trường; bởi đó còn là lương tâm và trách nhiệm của người thầy.

Còn giáo viên có nhu cầu dạy thêm trong trường, họ cam kết thực hiện đúng quy định ở điểm 3 điều 5 của Thông tư 17, thì nhà trường cũng không thể không xét đến nguyện vọng của họ. Nếu không cho dạy thêm ở trong nhà trường, họ sẽ dạy thêm ở nhà riêng ( “dạy chui” ), bởi có thể họ không đủ điều kiện để dạy ở các Trung tâm ngoài nhà trường theo Quy định ở điểm 4 điều 4 Thông tư 17, đó là: “ Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa, khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó”.

Vì vậy, khi Bộ GD&ĐT chưa sửa đổi Thông tư 17, thì ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh cho phép các trường phổ thông được tổ chức dạy thêm, học thêm đúng với Thông tư 17 (trừ dạy thêm, học thêm ở bậc Tiểu học và trường phổ thông dạy 2 buổi/ngày) là một quyết định hợp tình, hợp lý trong thời điểm hiện nay..

Trần Vũ - Tây Ninh

Trần Vũ