Bộ Công Thương có công văn số 3614/BCT-XNK đồng ý cho Công ty cổ phần NIVL (thuộc huyện Bến Lức, Long An) được nhập khẩu đường thô để tinh luyện và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm ra nước ngoài, không tiêu thụ trong nước.

Bộ Công Thương có công văn số 3614/BCT-XNK đồng ý cho Công ty cổ phần NIVL (thuộc huyện Bến Lức, Long An) được nhập khẩu đường thô để tinh luyện và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm ra nước ngoài, không tiêu thụ trong nước.

CôngThương - Bộ Công Thương việc cho phép Công ty cổ phần NIVL được nhập đường thô nhằm phát huy hết năng lực của thiết bị sản xuất đường tinh luyện, giải quyết việc làm cho người lao động và tạo sự chủ động cho công ty trong sản xuất kinh doanh.

Trước đó, tháng 2/2012, NIVL đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương cho nhập khẩu đường thô để tinh luyện xuất khẩu. Hiện nay công suất máy móc của công ty có thể tinh luyện 100.000 tấn đường thành phẩm/năm, trong khi sản phẩm đường tinh luyện từ mía cây mới chỉ đạt 60.000 tấn (với công suất ép của NIVL 6.000 tấn mía/ngày, tương đương khoảng 800.000 tấn/năm). Do đó, để đủ công suất (thêm khoảng 40.000 tấn đường tinh luyện), công ty vẫn phải sử dụng nguyên liệu từ nguồn đường thô.

Theo Bộ Công Thương, trường hợp nhập khẩu đường thô để sản xuất đường tinh luyện và xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài hiện không bị cấm và không phải xin phép. Vì mặt hàng đường là mặt hàng thiết yếu, do đó, việc sản xuất của công ty trước hết cần ưu tiên đảm bảo tiêu thụ mía cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu đường thô của công ty phải được sử dụng đúng mục đích và không được tiêu thụ trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan địa phương giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu đường thô và xuất khẩu đường tinh sau khi tinh luyện (về số lượng, chủng loại đường) của Công ty cổ phần NIVL để tránh việc thẩm lậu đường vào thị trường nội địa.