Chợ buổi chiều gặp cảnh mưa càng thưa thớt người đi. Tôi thu mình trong một chiếc dù nhỏ của cô hàng cá. Vợ chồng chị cứ lúi húi người trước kẻ sau, đổi vai chính phụ cho nhau như hai diễn viên. Mưa mỗi lúc càng như trêu ghẹo, đùa cợt với con người.