---Quote (Originally by giotfin)---Mình đang dùng thuốc hàng ngày, NEw LEvo , dành cho người đang cho con bú. Lúc chưa uống, cô bé quàng khăn đỏ cũng chưa xuất hiện. Mình dùng thuốc hàng ngày từ lúc 5m. Nhưng khỗ nỗi, bị quên mấy lần rồi ( vẫn nhớ ra trg ngày). Giờ thì cô bé xuất hiện lung tung,...

Mình đang dùng thuốc hàng ngày, NEw LEvo , dành cho người đang cho con bú. Lúc chưa uống, cô bé quàng khăn đỏ cũng chưa xuất hiện. Mình dùng thuốc hàng ngày từ lúc 5m. Nhưng khỗ nỗi, bị quên mấy lần rồi ( vẫn nhớ ra trg ngày). Giờ thì cô bé xuất hiện lung tung, thường xuyên hơn, tháng 2 lần luôn, nên đang rối như tơ đây. Trích dẫn: Nguyên văn bởi giotfin Mình đang dùng thuốc hàng ngày, NEw LEvo , dành cho người đang cho con bú. Lúc chưa uống, cô bé quàng khăn đỏ cũng chưa xuất hiện. Mình dùng thuốc hàng ngày từ lúc 5m. Nhưng khỗ nỗi, bị quên mấy lần rồi ( vẫn nhớ ra trg ngày). Giờ thì cô bé xuất hiện lung tung, thường xuyên hơn, tháng 2 lần luôn, nên đang rối như tơ đây. Đang cho con bú cũng dùng đc thuốc TT hả bạn? Ko hiểu có ảnh hưởng đến lần có thai tiếp theo ko nhỉ? Vì mình nghe các chị cùng CQ nói đẻ xong 2đứa hãy uống TTT?