Hoa được mang về từ những làng hoa lớn ven Hà Nội, hay vận chuyển từ Đà Lạt ra. Chính vì vậy các loại hoa tại đây rất phong phú và tươi.