Sáng 17/4/2008, tại TP.HCM, ông Phan Minh Tân, giám đốc sở KHCN TP.HCM đã chủ trì buổi tổng kết và đề ra phương hướng sắp tới cho chợ Công Nghệ và Thiết Bị.