Các bà mẹ ở Hy Lạp trong “Ngày thế giới mẹ cho con bú mẹ”. Ảnh: TLCK

Các bà mẹ ở Hy Lạp trong “Ngày thế giới mẹ cho con bú mẹ”. Ảnh: TLCK

Những nghiên cứu trước đó gắn liền việc cho con bú với tư duy và kỹ năng nhớ tốt hơn. Nhưng điều đó liên quan như thế nào tới kỹ năng ngôn ngữ và vận động cũng như phối hợp chưa được rõ ràng. Nghiên cứu mới, từ Hy Lạp, không chứng minh nuôi con bằng sữa mẹ là hậu quả của phát triển tốt hơn, nhưng là một mối liên kết mạnh, các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu, theo Reuters, do TS Leda Chatzi, đại học Crete và các đồng sự sử dụng dữ liệu từ một theo dõi dài hạn 540 bà mẹ và con họ. Khi trẻ được chín tháng tuổi, các nhà nghiên cứu đã hỏi các bà mẹ họ cho con bú khi nào và trong bao lâu. Họ cập nhật số liệu khi đứa bé 18 tháng tuổi. Các nhà tâm lý học cũng thử năng lực nhận thức của bé, kỹ năng nói và sự phát triển vận động vào cùng thời gian.

Đặng Kính