UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 9451/VP-KGVX cho ý kiến về việc chỉnh trang Quảng trường Mỹ Đình thành quảng trường văn hóa, thể thao.

Chinh trang quang truong My Dinh thanh quang truong van hoa, the thao - Anh 1

Theo đó, UBND TP nhận được đề nghị của UBND quận Nam Từ Liêm cho phép thực hiện dự án quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Mỹ Đình thành quảng trường văn hóa, thể thao, trong đó, có cụm tượng đài.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời UBND quận Nam Từ Liêm về thiết kế đô thị thống nhất ý kiến Sở Quy hoạch Kiến trúc. UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục nghiên cứu đề xuất khi có ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn cứ quy hoạch tượng đài trên địa bàn thành phố sau khi được phê duyệt.

PV