Ông Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, “đặc biệt có ấn tượng” với nhận xét của các chuyên gia Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) về khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam, rằng khu vực chưa được thừa nhận này tạo ra 56% việc làm (phi nông nghiệp) cho nền kinh tế, song lại không nhận được các chính sách hỗ trợ thỏa đáng của Nhà nước.. Xem theo ngày :