(CafeF) - Hôm nay, 26/6, Thống đốc NHNN đã ban hành nhiều chỉ đạo khẩn liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các TCTD. Theo đó biên độ VNĐ và USD sẽ là 2%.