Ngày 25/10, dưới sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, Trạm Kiểm soát lâm sản Truông Bát đã tiến hành dở bỏ sào chắn theo chủ trương của UBND tỉnh.

Chinh thuc do sao chan kiem soat lam san tai Truong Bat - Anh 1

Năm 1995, cùng với việc thành lập Trạm Phúc kiểm lâm sản Truông Bát (thuộc xã Hà Linh - Hương Khê), sào chắn (barie) trên QL 15A tại Truông Bát được dựng lên nhằm kiểm soát lâm sản lưu thông trên tuyến đường này.

Sau nhiều lần thực hiện các phương án sắp xếp, cơ cấu lại các trạm kiểm soát lâm sản và giảm các sào chắn trên các tuyến quốc lộ, chỉ có sào chắn Truông Bát và sào chắn Kỳ Hợp (Kỳ Anh) còn tồn tại.

Chinh thuc do sao chan kiem soat lam san tai Truong Bat - Anh 2

Tuy nhiên, trước thực tế sào chắn không còn phù hợp với điều kiện giao thông, đi lại trên tuyến QL 15A; hiệu quả sử dụng không cao, đồng thời để tập trung lực lượng, các điều kiện phục vụ hoạt động bảo vệ rừng tại gốc, ngày 24/10/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đồng ý dỡ bỏ sào chắn kiểm soát lâm sản tại Trạm Kiểm soát lâm sản Truông Bát.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, Trạm Kiểm soát lâm sản Truông Bát đã chính thức dỡ bỏ sào chắn, đồng thời cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; đảm bảo chấp hành pháp luật bảo vệ và phát triển rừng theo quy đinh.

Vũ Dũng