(VOV) - Nghị định bổ sung thêm 1 triệu người có công và thân nhân của họ là được hưởng mức đóng bảo hiểm y tế.

Từ hôm nay (1/6), một số quy định mới trong Nghị định 31/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực trong cuộc sống.

Ông Hoàng Công Thái, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Nghị định 31 có một số điểm mới. Thứ nhất là đối tượng được bổ sung. Chế độ điều dưỡng với người có công thì trước 5 năm mới được điều dưỡng một lần, nay là 2 năm một lần. Mức điều đưỡng cho một đợt điều dưỡng trước là 1,5 triệu đồng, nay được điều chỉnh lên 2,2 triệu đồng.

Nghị định bổ sung thêm 1 triệu người có công và thân nhân của họ là được hưởng mức đóng bảo hiểm y tế. Ví dụ, người nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người nuôi dưỡng người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ không kể độ tuổi nào nếu như chưa có bảo hiểm y tế thì được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế.

Theo Nghị định 31, từ nay thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn (mức chuẩn hiện hành là 1 triệu 110 nghìn đồng). Tương tự, thân nhân của 2 liệt sĩ được nhận 2 lần mức chuẩn và của 3 liệt sĩ trở lên được nhận 3 lần mức chuẩn. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

Các trường hợp thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống. Trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần 500.000 đồng.

Cũng theo Nghị định 31, Thương binh (bệnh binh) suy giảm khả năng lao động do thương tật (bệnh tật) từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp, hoặc phụ cấp đặc biệt hàng tháng khi có vết thương đặc biệt nặng, nếu sống ở gia đình thì được nhận thêm khoản trợ cấp người phục vụ. Người bị thương bị giảm khả năng lao động do thương tật từ 5 đến dưới 21% được hưởng trợ cấp một lần.

Khi thương binh, bệnh binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Thương binh (bệnh binh) suy giảm khả năng lao động do thương tật (bệnh tật) từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam tùy theo mức độ được hưởng trợ cấp hằng tháng từ 0,76 đến 2,28 lần mức chuẩn. Nếu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên sẽ được hưởng chế độ như với bệnh binh cùng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết, chế độ được tính như với bệnh binh. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 0,6 đến một lần mức chuẩn, tùy mức độ suy giảm khả năng lao động./.