VH- Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).