(Toquoc) - Chính sách đối ngoại của người kế nhiệm ông G. Bush có thể thay đổi, nhưng những bối rối về chiến lược ở Iraq và những chia rẽ về vai trò của Mỹ trên trường quốc tế vẫn tồn tại.