Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016, Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất xây dựng các dự án luật, pháp lệnh.

Chinh phu yeu cau kiem soat chat che de xuat xay dung cac du an luat, phap lenh moi - Anh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Cụ thể, Bộ Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất xây dựng các dự án luật, pháp lệnh mới, bảo đảm sự cần thiết, hiệu quả, đủ nguồn lực xây dựng và triển khai. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và thi hành pháp luật. Rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ, chấm dứt tình trạng nợ đọng.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh đang gây vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá các rà soát, kiến nghị, báo cáo Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có giải pháp cụ thể chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực, sáng tạo công nghệ và sở hữu trí tuệ, không để tình trạng tồn đọng đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, rút ngắn thời hạn xử lý đơn.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xây dựng và áp dụng cơ chế tương tự như cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đối với Cục Sở hữu trí tuệ. Điều chỉnh phí, lệ phí dịch vụ sở hữu công nghiệp và tỷ lệ phí thu để lại theo hướng tạo điều kiện tối đa cho phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ vươn lên nhóm dẫn đầu trong ASEAN, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hoàn thiện, chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị đề án phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Có giải pháp đột phá thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong những năm tới, hỗ trợ các tỉnh miền Trung khôi phục hoạt động du lịch.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, tiết kiệm, bảo đảm sự đen xen, hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật, văn nghệ truyền thống và hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong dịp đón chào năm mới 2017. Khắc phục tình trạng lãng phí, tổ chức lễ hội kéo dài trong dịp đầu Xuân.

Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Chỉ thị về tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11/2016. Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính.

PV