Trong tháng 10/2016, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 5.504 tỷ đồng.

Báo cáo về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công của Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 10/2016, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 5.504 tỷ đồng.

Lũy kế đến 25/10/2016 tổng giá trị chi trả nợ là 183.718 tỷ đồng, trong đó nợ trong nước là 144.813 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 38.905 tỷ đồng.

Chinh phu tra no hon 180.000 ty trong 10 thang - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về Công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 10/2016 đã ký kết 1 Hiệp định vay mới nước ngoài của Bỉ với trị giá 14,1 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã ký kết 32 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.894 triệu USD.

Về Công tác giải ngân, trong tháng 10/2016, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 394 triệu USD tương đương 6.074 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/10/2016, đã giải ngân 2.916 triệu USD tương đương 63.829 tỷ đồng (đạt 64% so với kế hoạch cả năm).

Về công tác quản lý Tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, báo cáo cho thấy, về số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa: Lũy kế đến hết tháng 10/2016 đã có 51 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Về tình hình thực hiện thoái vốn, trong 10 tháng năm 2016, các tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đã thoái 3,3 nghìn tỷ đồng vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm và lĩnh vực khác thu về 6,4 nghìn tỷ đồng; Đã bán phần vốn nhà nước thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương được 3,2 nghìn tỷ đồng.

Hòa Lộc