Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 21-6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo một số bộ, ngành tới kiểm tra, đôn đốc triển khai một số công trình điện, giao thông ở các tỉnh Tây Bắc, trực tiếp giải quyết một số cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm, cấp thiết.