(CafeF) - Đại diện của Airbus mới đây dự báo năm 2009 số lượng đơn đặt hàng máy bay sẽ giảm 50% đến 60% trên toàn cầu do kinh tế thế giới khó khăn và tín dụng thắt chặt.