Thông tin trên được ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 10 tháng đầu năm 2016.

Ông Hoan thông tin, Thủ tướng đồng ý về chủ trương tăng cường phân cấp - ủy quyền cho chính quyền TP.HCM đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng.

Chinh phu phan quyen cho TP.HCM 5 nhom cong viec - Anh 1

TP.HCM là đô thị lớn, đầu tàu kinh tế - xã hội của cả nước nên được Chính phủ đặc biệt quan tâm

Cụ thể, 5 nhóm vấn đề được phân cấp, ủy quyền cho chính quyền TP.HCM như sau:

Một là, vấn đề thu - chi ngân sách, phí, lệ phí. Chính quyền TP.HCM được cân nhắc, xem xét, đề xuất hoặc trong khuôn khổ pháp luật cho phép; đồng thời nghiên cứu các khoản thu – chi, phí, lệ phí phát sinh ở đô thị.

Hai là, tổ chức bộ máy: cho chính quyền TP.HCM mạnh dạn thí điểm mô hình tổ chức bộ máy phù hợp trong đô thị TP.HCM, không nhất thiết theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP về việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ba là, tổ chức cán bộ: việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển và sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức…trong bộ máy chính quyền, TP.HCM được quyền chủ động xem xét..

Bốn là, xử lý các vi phạm hành chính đối với vấn đề mới phát sinh trong mô hình đô thị TP.HCM.

Năm là, phân cấp quản lý: các cơ quan Trung ương sớm giảm bớt quản lý trên địa bàn TP.HCM. Những việc TP.HCM quản lý được, quản lý tốt thì các cơ quan Trung ương nên quan tâm, tạo điều kiện để chính quyền TP.HCM chủ động.

Được biết, trước khi triển khai xin ý kiến và được Chính phủ, Thủ tướng chấp thuận phân cấp - ủy quyền, chính quyền TP.HCM đã nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoan thông tin UBND TP.HCM đã thành lập một tổ nghiên cứu một cách hoàn chỉnh, xây dựng phương án trình Thủ tướng ban hành nghị định về phân cấp, ủy quyền cho TP.HCM. Khi ban hành nghị định đó, chính quyền TP.HCM có điều kiện, dễ dàng thực hiện, triển khai.

“Chuyện này TP.HCM mong muốn và đã được chấp thuận; tinh thần là nhanh chóng triển khai…” - Chánh văn phòng UBND TP.HCM nói.

Ông Hoan nói rõ thêm, Chính phủ, Thủ tướng chấp thuận chủ trương phân cấp - ủy quyền cho chính quyền TP.HCM sẽ giúp ích rất nhiều trong các vấn đề như: chủ động trong khi thực hiện mọi công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả toàn diện, hướng đến mục tiêu chung…

Vị Chánh văn phòng cho biết, sắp tới UBND TP.HCM sẽ ra quyết định về phân cấp - ủy quyền cho các sở ngành, các quận huyện. Qua đó đề cao vai trò của người đứng đầu, của bộ máy chính quyền trong việc thực hiện chức trách được giao.

Trả lời câu hỏi về xử lý ô nhiễm môi trường ở bãi rác Đa Phước, người phát ngôn của UBND TP.HCM thông tin: Hiện đang có một nhóm chuyên gia độc lập tư vấn cho chính quyền TP.HCM trong vấn đề kiểm soát, xử lý môi trường cũng như các giải pháp khắc phục môi trường.

Tổ công tác này hoạt động có tính khoa học, đảm bảo tính khách quan, không chỉ là vụ việc của bãi rác Đa Phước mà còn nhiều vấn đề chung về môi trường trên địa bàn TP.

“Bà con khu vực xung quanh bãi rác Đa Phước có bức xúc, cập nhật thông tin liên tục; nhưng chúng ta cần phải đánh giá sự việc một cách toàn diện, có tiêu chí cụ thể, phải dựa trên công nghệ, có cơ sở rõ ràng…Khoảng nữa tháng tới đây, tổ chuyên gia sẽ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể…Tiến độ xử lý như thế nào sẽ họp báo để công khai” - ông Võ Văn Hoan khẳng định.

Anh Sinh