Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pakixtan ngày 13/11 đã bác bỏ những thông tin nói rằng chính phủ đang có kế hoạch cưỡng chế đưa thủ lĩnh Đảng Nhân dân Pakixtan (PPP) đối lập Benazir Bhutto từ Lahore về thành phố Karachi.