Ngày 26/11, tại Hà Nội, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã đến dự buổi lễ.

Chinh phu luon danh su quan tam dac biet cho cong tac quy hoach - Anh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo VIUP.

Tăng hàm lượng chất xám trong các đồ án quy hoạch

Ôn lại truyền thống 60 năm vẻ vang, Viện trưởng VIUP Ngô Trung Hải cho biết: Từ Phòng Đô thị ban đầu, trải 60 năm thăng trầm, đơn vị đã lớn mạnh không ngừng, trở thành VIUP có đội ngũ cán bộ viên chức trên 550 người ngày nay. VIUP hiện đã là một thương hiệu mạnh, có vị trí quan trọng trong nước và khu vực, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ đi trước, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Viện.

Trong tương lai, VIUP hướng tới định hướng lớn là xây dựng một mô hình tổ chức khoa học công nghệ tự chủ, một Viện nghiên cứu chiến lược quốc gia trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, nông thôn.

Viện trưởng Ngô Trung Hải nhấn mạnh: VIUP đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng (QHXD) từ vùng đến quốc gia, cho đến các hệ thống đô thị và nông thôn; đồng thời chức năng nghiên cứu được tăng lên một hàm lượng nhất định. Tất cả những nghiên cứu đó sẽ được chuyển hóa vào trong các đồ án quy hoạch với hàm lượng chất xám cũng như những tư duy khoa học vào thực tiễn mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn..

Đánh giá cao những thành quả VIUP đã đạt được trong 60 năm phát triển và trưởng thành, Phó Thủ trướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Kết quả hoạt động hiệu quả của VIUP góp phần quan trọng vào sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam. Đô thị đã thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế đất nước.

Chinh phu luon danh su quan tam dac biet cho cong tac quy hoach - Anh 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác quy hoạch.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích VIUP đã đạt được.

Phó Thủ tướng đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại của công tác QHXD nói chung. Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch còn chồng chéo, hiệu lực và hiệu quả chưa cao. Chất lượng quy hoạch chưa bắt nhịp với thực tiễn phát triển, thiếu tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng ở các đô thị lớn. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch còn chậm đổi mới. Nguồn lực dành cho quy hoạch còn hạn chế. Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chưa được tiến hành thường xuyên. Hợp tác và sử dụng kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch tuy đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa rõ nét…

Các tồn tại này đòi hỏi các ngành, các cấp quản lý cần tập trung khắc phục, trong đó VIUP có vai trò tư vấn, tham vấn đầu ngành.

Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác quy hoạch

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định: Thời đại mới đặt ra cho công tác QHXD phải những đồ án phù hợp với chiến lược phát triển, đầu tư phù hợp với địa điểm, không gian và thời gian, phù hợp với nhu cầu phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu: VIUP phải tiếp tục tập trung nâng cao năng lực của Viện một cách toàn diện, trong đó chú trọng đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại để có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng hơn, nhanh và phù hợp hơn với những đòi hỏi của sự phát triển cũng như phù hợp với các quy luật của kinh tế thị trường.

VIUP không chỉ là địa chỉ tin cậy nhất mà còn là nơi nghiên cứu định hướng phát triển có tầm chiến lược dài hạn, giúp cho công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam trong thời đại mới. VIUP phải gắn công tác lập QHXD với việc tham vấn cho các địa phương lập kế hoạch thực hiện QHXD.

Đặc biệt, VIUP phải gắn công tác QHXD với việc tái cấu trúc nền kinh tế đất nước; góp phần quan trọng trong việc hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường trong quy hoạch đô thị; quy hoạch nông thôn gắn với tái cấu trúc nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

VIUP cần chú trọng gắn các đồ án quy hoạch với việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Tập trung nhiều, hiệu quả hơn nữa cho công tác quản lý nhà nước; Tăng cường tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến QHXD, tham gia xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn QHXD phù hợp với giai đoạn hiện nay.

VIUP cần làm tốt công tác dịch vụ về QHXD để vừa nâng cao năng lực thực hành, vừa nâng cao thu nhập, đời sống cho CBNV; Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ với các tổ chức, các hãng tư vấn có uy tín của các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Hợp tác trong nghiên cứu khoa học để có những đồ án QHXD tốt, mang hơi thở thời đại nhưng đồng thời mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các Bộ, ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác quy hoạch, coi quy hoạch phải đi trước một bước, đóng vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình phát triển. Phó Thủ tướng tin tưởng đội ngũ cán bộ khoa học, kiến trúc sư, kỹ sư của VIUP sẽ phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang mà các thế hệ các bộ của VIUP tạo dựng được trong suốt 60 năm qua; tin tưởng VIUP sẽ tăng cường sức cạnh tranh của đơn vị tư vấn QHXD đầu ngành trong thời kỳ mới, góp phần phát triển đô thị, nông thôn Việt Nam mạnh mẽ hơn, vì mục tiêu nâng cao chất lượng của người dân.

Nhân dịp này, VIUP đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015. VIUP đồng thời đón nhận nhiều Bằng khen của các Bộ, ngành, địa phương.

Hòa Bình