Bảo Ngân

Chinh phu Kyrgyzstan tu chuc - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chính phủ Kyrgyzstan ngày 26-10 đã từ chức sau khi đảng của Tổng thống Almazbek Atambayev rút khỏi liên minh cầm quyền chiếm đa số trong Quốc hội.

Theo Reuters, đảng Dân chủ Xã hội, vốn là một đảng lớn nhất trong Quốc hội, đã rút khỏi liên minh cầm quyền hôm 24-10 do liên minh từ chối ủng hộ những thay đổi trong hiến pháp được đề xuất. Những thay đổi được đề xuất sẽ tăng cường quyền hạn của Thủ tướng. Một dự luật kêu gọi trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp diễn ra vào ngày 11-12 tới cần phải được thông qua để trở thành luật. Sau khi chính phủ từ chức, trong vòng 3 ngày, Tổng thống sẽ chỉ định một trong các đảng trong Quốc hội thành lập liên minh mới có nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.