Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 115 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 10 địa phương thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều… thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2016.

Chinh phu ho tro cac dia phuong khac phuc thiet hai do bao, lu - Anh 1

Báo Lao Động thủ đô tặng quà đồng bào miền Trung bị lũ, lụt

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

Cụ thể, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 25 tỉ đồng; Hòa Bình 10 tỉ đồng; Hà Giang 10 tỉ đồng; Tuyên Quang 10 tỉ đồng; Thái Nguyên 10 tỉ đồng; Vĩnh Phúc 10 tỉ đồng; Quảng Ninh 10 tỉ đồng; Ninh Bình 10 tỉ đồng; Thanh Hóa 10 tỉ đồng và Nghệ An 10 tỉ đồng. Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cùng đó, để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân 3 tỉnh miền Trung là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ảnh hưởng do bão và mưu lũ năm 2016, Chính phủ đã hỗ trợ 6.900 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện hỗ trợ nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Minh Hạnh