Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung kiểm soát chặt chẽ giá cả, thị trường xi măng, thép xây dựng và phân bón