Sau những nỗ lực cải cách của Myanmar, ngày 16/4/2012, Chính phủ Australia đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ thương mại và nới lỏng các biện pháp hạn chế và trừng phạt đối với nước này.

Sau những nỗ lực cải cách của Myanmar, ngày 16/4/2012, Chính phủ Australia đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ thương mại và nới lỏng các biện pháp hạn chế và trừng phạt đối với nước này.

CôngThương - Bộ trưởng Thương mại Australia- Tiến sĩ Craig Emerson- cho biết, Australia sẽ dừng việc thi hành chính sách không khuyến khích cũng không ngăn cản thương mại và đầu tư với Myanmar.

Việc điều chỉnh các biện pháp hạn chế và trừng phạt sẽ làm giảm số người trong diện bị Australia áp dụng các hạn chế tài chính và đi lại từ 392 xuống còn khoảng 130 người.

Thường dân, trong đó bao gồm cả ngài Tổng thống và các nhà cải cách khác trong Chính phủ và Quốc hội sẽ được đưa ra khỏi danh sách hạn chế này. Tuy nhiên, một số nhân vật trong quân đội và một số cá nhân có dính líu tới các vấn đề về nhân quyền vẫn tiếp tục nằm trong danh sách này.

Australia vẫn tiếp tục duy trì cấm vận vũ khí đối với Myanmar.