(Kienthuc.net.vn) - Nhiều người cho rằng, chim thì bay trên trời, cá ở dưới nước vì thế khi chim sa xuống đất, cá nhảy lên bờ là bất thường. Mà bất thường thì ắt có điềm xấu.

Hỏi: Tôi thấy có con chim sà xuống mặt đất nên bắt định nuôi thì bị mẹ mắng vì "chim sa, cá nhảy" báo điềm gở. Tôi muốn biết chim sa, cá nhảy báo hiệu điềm xấu gì? - Nguyễn Văn Hà (Nghệ An).

Ảnh minh họa.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội Động vật học Việt Nam cho biết: Nhiều người cho rằng, chim thì bay trên trời, cá ở dưới nước vì thế khi chim sa xuống đất, cá nhảy lên bờ là bất thường. Mà bất thường thì ắt có điềm xấu.

Thực tế chim sa, cá nhảy là hiện tượng bình thường và không liên quan đến bất kỳ yếu tố tâm linh nào cả. Chim bay trên trời cũng có lúc sà xuống mặt đất để kiếm thức ăn. Tương tự cá bơi dưới nước nhưng khi nước cạn, hoặc nước đầy, chúng cũng có thể nhảy lên bờ.

PV (ghi)