Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU đào tạo cán bộ nguồn Tổ chức của Đảng bộ Thành phố, giai đoạn 2012-2015. Mục đích tổ chức lớp học nhằm đào tạo cán bộ nguồn, bổ sung cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô.

(ĐCSVN) -

Theo đó, Thành ủy sẽ đào tạo một lớp, gồm 100 học viên (theo địa chỉ quận, huyện, thị ủy 76 học viên và đào tạo cho các cơ quan Thành phố 24 học viên). Đối tượng tuyển chọn là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; có bằng tốt nghiệp (từ loại khá trở lên) các trường Đại học công lập hệ chính quy (chuyên ngành luật, hành chính nhà nước, chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm tự nhiên và xã hội); cán bộ đang làm hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị. Thành phố ưu tiên tuyển chọn đối với người có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, đảng viên, đoàn viên thanh niên ưu tú, người có thành tích nổi bật trong học tập, lao động... được cấp có thẩm quyền tặng bằng khen; con gia đình chính sách, con em cán bộ làm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Thành phố. Tuổi đời không quá 28 đối với người có trình độ ĐH, không quá 30 tuổi với người có trình độ thạc sỹ, không quá 35 tuổi đối với người có trình độ tiến sỹ; có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành Tổ chức của Đảng bộ Thành phố.

Trong 2 năm học tập trung tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, các học viên được đào tạo chương trình Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức; được bồi dưỡng kiến thức về Hà Nội học; nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP, Nghị quyết 11- NQ/TƯ, ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020... Trong thời gian học tập, các học viên được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí theo chế độ đặc thù của Thành phố Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, các học viên sẽ được tuyển dụng, phân công công tác, bổ nhiệm vào ngạch công chức và phải công tác ít nhất 5 năm trong ngành Tổ chức.

Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, các quận, huyện, thị ủy triển khai kế hoạch từ chiêu sinh, sơ tuyển, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện học tập... để lớp đào tạo cán bộ nguồn Tổ chức đạt kết quả cao nhất. Trong tháng 1-2012, Thành ủy thông báo chiêu sinh, phân bổ chỉ tiêu đào tạo cho từng đơn vị; dự kiến khai giảng lớp học vào tháng 3-2012./.