Đi đưa than xong, họ cùng trở về. Người phụ nữ quả có tấm lòng chịu thương, chịu khó vô bờ bến...