Trong buổi chiều của ngày làm việc thứ 6 (26-1), Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo lịch làm việc, Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có). Cuối buổi làm việc, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Chieu nay, cong bo danh sach Ban chap hanh Trung uong khoa XII - Anh 1

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Hội trường sáng 26-1.

Trước đó, vào buổi sáng (26-1), đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn rồi tiến hành bỏ phiếu tại Hội trường. Đại hội đã dành khoảng 40 phút cho công tác kiểm tra số lượng phiếu thu về tại hội trường.

Huyền Chi