Cái quy tắc "chiếu trên, chiếu dưới" đang gây khối chuyện khôi hài và ngày càng làm ô nhiễm bầu không khí nhạc Việt. Có những luật bất thành văn được ngầm hiểu, nhưng cũng có những tuyên bố, kiện cáo "không đội trời chung" hay "tên tôi không thể đứng sau tên nó" dù chỉ ở trên tấm băng rôn.