Những hình ảnh hiếm có về lính Sư đoàn Bạch Mã của Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã được cựu binh Mỹ Phillip Kemp ghi lại chân thực.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 1

Một chiếc trực thăng Uh-4 của Mỹ bay ngang qua núi Chóp Chài ở Phú Yên trong cuộc chiến tranh Việt Nam, năm 1966.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 2

Chiếc trực thăng bay qua một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Chóp Chài.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 3

Đại đội trực thăng tấn công số 48 của Mỹ tại Khe Sanh, tháng 10/1967.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 4

Trực thăng CH-34 của Mỹ ở Khe Sanh, 1967.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 5

Trực thăng CH-53 của biệt kích Mỹ ở Khe Sanh năm 1967.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 6

Đại đội trực thăng tấn công số 48 trong một chiến dịch gần Tuy Hòa, Phú Yên năm 1967.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 7

Lính Sư đoàn Bạch Mã của Hàn Quốc trong một chiến dịch gần Tuy Hòa.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 8

Binh sĩ Mỹ thuộc Đại đội trực thăng tấn công số 48 cùng lính Bạch Mã Hàn Quốc kiểm tra một ngôi làng ở Phú Yên.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 9

Binh sĩ Mỹ thuộc Đại đội trực thăng tấn công số 48 cùng lính Bạch Mã Hàn Quốc kiểm tra một ngôi làng ở Phú Yên.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 10

Binh sĩ Mỹ thuộc Đại đội trực thăng tấn công số 48 cùng lính Bạch Mã Hàn Quốc kiểm tra một ngôi làng ở Phú Yên.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 11

Địa hình ở khu vực phía Đông Nam căn cứ Cam Ranh, 1967.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 12

Nghi thức chào đón sĩ quan chỉ huy của lính Bạch Mã Hàn Quốc ở căn cứ Cam Ranh.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 13

Nghi thức chào đón sĩ quan chỉ huy của lính Bạch Mã Hàn Quốc ở căn cứ Cam Ranh.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 14

Sĩ quan chỉ huy của lính Bạch Mã phát biểu tại căn cứ Cam Ranh, 1967.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 15

Lính Bạch Mã nghe chỉ huy phát biểu.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 16

Trực thăng tiếp tế nước cho một đơn vị lính Bạch Mã ở Ninh Hòa, Khánh Hòa năm 1967.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 17

Lính Bạch Mã nhận những thùng nước tiếp tế.

Chien tranh Viet Nam trong loat anh cua Phillip Kemp (1) - Anh 18

Lính Bạch Mã tại một tiền đồn ở Ninh Hòa.