(GDVN) - Junction City là một chiến dịch kéo dài 53 ngày của Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa nhằm vào các căn cứ của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở chiến khu C-vùng Lò Gò - Xa Mát ngày nay vào đầu năm 1967. Đây là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam - huy động 45.000 quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa và kéo dài từ 22 tháng 2 đến 15 tháng 4 năm 1967 - để đánh vào các khu vực do Quân đội Việt Nam kiểm soát nhưng đã thất bại hoàn toàn.

Chiến dịch Junction City

Chiến dịch Junction City

Chiến dịch Junction City

Chiến dịch Junction City

Chiến dịch Junction City

Chiến dịch Junction City

Chiến dịch Junction City

Chiến dịch Junction City