Trên hải đồ Biển Đông, đảo Sơn Ca nằm ở tuyến đảo phía Bắc quần đảo Trường Sa. Tháng 1 này, khẩu đội cao xạ 12 ly 7 đã luyện tập bắn máy bay trên đảo.

VietNamNet giới thiệu chùm ảnh các chiến sĩ nơi quần đảo bão tố luôn hăng say luyện tập để chắc tay súng bảo vệ biển trời miền biên viễn của Tổ quốc:

Các chiến sĩ khẩu đội cao xạ 12 ly 7 miệt mài trên thao trường

Các chiến sĩ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Công tác sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ hàng đầu của các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa

Các chiến sĩ tại đảo Sơn Ca tăng cường công tác huấn luyện, tuần tra và bảo vệ chủ quyền biên giới biển

Công tác sẵn sàng chiến đấu luôn được chiến sĩ của đảo đảm bảo 24/24h

Đào Lan