(CAO) Ngày 25 - 9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho Đề cương Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBVXH) tổ chức.

Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, hiện nay, dạy nghề chính quy có 3 cấp trình độ gồm; sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề. Mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển rộng khắp 63 tỉnh, thành phố, trên 600 huyện, quận, thị xã, các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề. Cả nước có 102 trường cao đẳng nghề, 265 trường trung cấp nghề, hơn 860 trung tâm dạy nghề và trên 1.000 cơ sở dạy nghề khác tại các doanh nghiệp và tại các cơ sở giáo dục khác. So với năm 2008, số trường dạy nghề tăng 2,37 lần, trung tâm dạy nghề tăng 4,56 lần. Đã xóa được tình trạng không có trường dạy nghề trên địa bàn 15 tỉnh, không có trường dạy nghề của địa phương ở 27 tỉnh, không có trung tâm dạy nghề tại 40 tỉnh. Quang cảnh tại buổi làm việc Quy mô tuyển sinh học nghề năm 2008 đạt gần 1,54 triệu học sinh, sinh viên, tăng gần 3 lần so với năm 1998. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2008 nâng lên 26%, đạt mục tiêu Chiến lược giáo dục giai đoạn 2001 – 2010 đề ra trước 2 năm, dự kiến năm 2009 đạt 28% và 2010 đạt 30%. Đóng góp ý kiến cho Đề cương chiến lược, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hằng cho rằng, cần phải lấy hai yếu tố chất lượng và thị trường làm trọng, đào tạo dạy nghề phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, nên thay đổi cơ chế hợp đồng lao động và những chính sách đối với người lao động để tạo sự ổn định cho cuộc sống của người lao động cũng như trong quan hệ với doanh nghiệp và công việc. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đào tạo nghề là một phần trong chính sách giáo dục đào tạo, đây được coi là quốc sách hàng đầu. Do đó, đào tạo người lao động có nghề vừa để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa giải quyết đời sống xã hội cho người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu, cùng với Chiến lược phải có báo cáo đánh giá công tác dạy nghề trong 10 năm qua. Trong đó, tập trung chỉ rõ những mâu thuẫn, những vấn đề còn lạc hậu về tư duy trong dạy nghề để từ đó có giải pháp cụ thể, đồng thời tăng cường giải pháp về cơ chế chính sách và quản lý Nhà nước. Đề cập đến việc tiếp tục hoàn thiện Chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, cần xác định các giải pháp có tính chiến lược như: Những giải pháp liên quan đến đảm bảo chất lượng dạy nghề; phát triển hệ thống và quy mô, đội ngũ giáo viên, vốn và cơ chế tài chính cho dạy nghề; doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo nghề…Các chính sách liên quan đến người học, người dạy, nhà trường, doanh nghiệp; từ vấn đề nâng cao thể chất học sinh, sinh viên; miễn giảm học phí, hợp tác quốc tế đến thu hút đầu tư nước ngoài... đều phải lưu ý. Bên cạnh đó, cần đầu tư cho công tác dự báo nhu cầu lao động của doanh nghiệp, nhu cầu đào tạo nghề trong tương lai.