Sau khi quan sát  khả năng di chuyển của ong mật, cách chúng nhặt mật hoa, các nhà nghiên cứu đã nảy sinh ý tưởng tạo ra hệ thống truyền thông giúp các máy chủ mạng internet thực hiện và di chuyển giữa các tác vụ một cách nhanh chóng.