Cách đây ít ngày, Honda Việt Nam đã giới thiệu dòng xe tay ga SH Mode 2017 với giá khởi điểm 50,99 triệu đồng. Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh của mẫu scooter này.

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 1

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 2

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 3

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 4

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 5

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 6

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 7

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 8

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 9

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 10

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 11

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 12

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 13

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 14

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 15

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 16

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 17

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 18

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 19

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 20

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 21

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 22

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 23

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 24

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 25

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 26

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 27

Chiem nguong ve dep cua SH Mode 2017 - Anh 28

Giá bán SH Mode 2017.

HT (Theo Honda, Bike Market)