Hanoinet - Cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ Toàn Cầu được tổ chức về hình thức giống như cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt đã từng được tổ chức tại Việt Nam năm 2007.