Một kỹ sư đã thử nghiệm chiếc gương có chức năng như màn hình cảm ứng, mang giao diện iOS và chạy được nhiều ứng dụng.

Lê Phát (Video: Tech Insider)