Người xem không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước chiếc ghế "biến hình" đủ chỗ cho cả chục người ngồi.

Video: Chiếc ghế "biến hình" gọn nhất cùng lúc nhiều người ngồi:

Nguồn video: 5-Minute Crafts.