Một thợ làm diều đến từ Côn Minh (Trung Quốc) đã chào đón Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 bằng một chiếc diều lớn nhất thế giới.