(NLĐO) - Sau nhiều năm bị bỏ lăn lóc trong hộp đựng giày dưới giường ngủ một chiếc cốc bằng vàng mới được phát hiện có thể mang về cho chủ nó, ông John Webber, đến một triệu USD trong cuộc đấu giá sẽ tổ chức vào ngày 5-6 tới