24H.COM.VN - Để kỉ niệm ngày ra đời đĩa DVD “The Simpsons Movie”, gia đình nhà Simpsons đang giám sát quá trình thi công chiếc bánh rán lớn nhất thế giới.