Ngày 11-11, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội thảo Quản trị công ty năm 2016, nhằm tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp được chia sẻ kinh nghiệm và thông tin từ các diễn giả trong nước và quốc tế để thúc đẩy các doanh nghiệp cải thiện chất lượng quản trị công ty.

Chia se kinh nghiem cai thien chat luong quan tri cong ty - Anh 1

Tại hội thảo, ông Bordin Unakul, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Thái Lan (SET) đã chia sẻ kinh nghiệm về trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập. Ông Bordin Unakul cũng nhấn mạnh về “cái tâm” của từng thành viên HĐQT khi thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn pháp lý, ông Vũ Dũng, Luật sư Công ty YKVN cho biết, trách nhiệm và nhiệm vụ của thành viên HĐQT đã được quy định khá cụ thể tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư 121/2012/TT-BTC và điều lệ công ty của các doanh nghiệp. Nếu vi phạm các nghĩa vụ này, thành viên HĐQT có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, xử phạt hành chính, thậm chí là hình sự.

Bà Trương Thị Nam Thắng, Giám đốc Chương trình CFVG, Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên HĐQT là cần thiết, đặc biệt là vai trò đối với việc thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Tại Hội thảo lần này, bà Thắng cũng đã chia sẻ cách xác định quy trình đánh giá, gồm các bước chính như: mục tiêu, đối tượng, nội dung, kỹ thuật đánh giá...

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cũng đánh giá, mặc dù, QTCT ở Việt Nam hiện không còn quá mới đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ nhận thức cũng như áp dụng các thông lệ tốt liên quan đến QTCT vẫn còn hạn chế. Theo báo cáo thẻ điểm QTCT của ADB, thì cơ chế thù lao, lương thưởng tại các doanh nghiệp hiện nay còn nhiều yếu kém. Nhận thấy vai trò chiến lược của QTCT, những năm vừa qua, các cơ quan quản lý đã nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động này nhằm theo kịp trình độ, tốc độ của các nước trong khu vực và thế giới. Ông Sơn khẳng định, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động QTCT, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, Sở GDCK để có thể đưa ra những chính sách bám sát với doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT HNX cho rằng, HĐQT, thành viên HĐQT vừa phải có trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, nhưng hơn hết là trách nhiệm đạo lý – “cái tâm” trong thực thi QTCT và thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, các thông lệ QTCT tốt chỉ có thể được áp dụng và phát huy hiệu quả khi đáp ứng được điều kiện hiện tại và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp. HNX sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối để thu hẹp khoảng cách đó thông qua các chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức, hội nghị, hội thảo và các chương trình đánh giá, vinh danh doanh nghiệp trong phát triển QTCT.