Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN (thứ 4 từ phải sang) và đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho CNLĐ Cty Đạm Ninh Bình.

Chia se kho khan voi nguoi lao dong va doanh nghiep - Anh 1

Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN (CĐ CNHCVN) - cho biết, thời gian gần đây, không ít đơn vị trong Tập đoàn Hóa chất VN đã gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do biến động của cơ chế thị trường. Từ tình hình thực tế đó, CĐ CNHCVN đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua góp phần giúp đơn vị ổn định tình hình để sản xuất và giúp NLĐ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Đồng thời, CĐ CNHCVN đã trực tiếp đi làm việc, khảo sát tình hình đời sống, việc làm và phong trào CĐ tại một số đơn vị gặp khó khăn và có dấu hiệu khó khăn trong Tập đoàn. Qua chuyến khảo sát, CĐ đã đưa ra những chỉ đạo để các CĐCS thực hiện, hỗ trợ NLĐ cũng như phong trào CĐ tại đơn vị: Tuyên truyền để NLĐ hiểu và chia sẻ với DN đây là những khó khăn mang tính khách quan; NLĐ cần yên tâm công tác, LĐ tốt, tạo sự đoàn kết cùng DN từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất để phát triển; đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua tiết kiệm chi phí, LĐ giỏi, LĐ sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và có nhiều hiến kế giúp DN tiêu thụ sản phẩm; rà soát các CN có hoàn cảnh khó khăn để có hướng hỗ trợ tại đơn vị hoặc đề nghị tập đoàn và CĐ CNHCVN hỗ trợ…

Cụ thể, BCH CĐ CNHCVN đã thống nhất tạm chưa thu kinh phí CĐ của các đơn vị đang gặp khó khăn để các đơn vị này có điều kiện hoạt động phong trào, chăm lo cho NLĐ. Bên cạnh đó, CĐ đã thống nhất cùng lãnh đạo tập đoàn có hướng giải quyết một số kiến nghị của cơ sở như: Không thu quỹ ASXH năm 2016 (theo quy chế của tập đoàn mỗi người một ngày lương/năm) để lại để đơn vị chăm lo trực tiếp cho NLĐ. Ngoài ra, còn hỗ trợ thêm cho hàng trăm trường hợp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở các đơn vị này, mỗi trường hợp 3.000.000đ để họ thuê nhà ở. Tổng số tiền ASXH tập đoàn đã hỗ trợ cho các đơn vị khó khăn đợt này là hơn 1 tỉ đồng.

Trương Hoàng